Põhi- ja keskkooli õpilased (6.-12. klass)
QVS_2017_SdDegré_Estii
Logo questionnaire.png
Tere

See küsimustik keskendub elule koolikeskkonnas ja vahel teatud ründavatele käitumisviisidele. Sinu antavad vastused jäävad täielikult konfidentsiaalseteks (vaid uuringu korraldajad võivad neid lugeda, neid ei avaldata kunagi). Kui sa tunned vajadust, võid kontakteeruda uuringu korraldaja või arstiga, et sellel teemal lähemalt rääkida (täpsem informatsioon küsimustiku lõpus).

Tuletame meelde, et on olemas ka tasuta telefoninumber koolivägivallast rääkimiseks: 116 111
Väga oluline on anda nii siiraid vastuseid kui võimalik. Tänan.
Sind puudutav isiklik informatsioon jääb konfidentsiaalseks.
Millises asutuses õpid (vaid uuringu korraldajad saavad teada sinu kooli, kolledži või lütseumi nime):
(seuls les chercheurs connaitront le nom de ton école, collège ou lycée)

Oleme asendanud kogu küsimustiku ulatuses sõnad „kolledž“ ja „lütseum“ sõnaga „kool“.
(Nous avons remplacé ... par "école".
1. Kooli nimi:
Dans quel établissement es-tu
2. Linn, kus kool asub: (Ville de l'école)
3. Riik, kus kool asub: (Pays de l'école)
4. Kas sa oled: (Es-tu ?)
5. Mis on sinu sünnikuupäev (tarkvara arvutab täpse vanuse):
Quelle est ta date de naissance ? (le logiciel calculera l'âge exact)
 Päev / kuu / aasta (JJ/MM/AAAA) 
6. Mitu aastat oled selles koolis õppinud:
(märgi 1, kui õpid seal alates sellest aastast; 2, kui alates eelmisest aastast, jne)
Depuis combien d'année(s) es-tu dans cette école ? (note 1, pour cette année, deux si depuis l'année dernière...)
7. Millises klassis käid:
Dans quelle classe es-tu ?
Meie jaoks väga olulised üldised küsimused, et mõistaksime paremini sinu koolisituatsiooni
Mitte kunagi (Non, jamais)Vahel harva (Peu souvent)Tihti (Souvent)Alati (Toujours)
Mitte kunagi (Non, jamais)Vahel harva (Peu souvent)Tihti (Souvent)Alati (Toujours)
8. Mulle meeldib sporti teha; Mulle meeldib teha grupi tegevust, grupi
(J'aime faire des activités collectives, en groupe)
9. Mul on koolis head hinded
(J'ai de bonnes notes à l'école)
10. Ma kiusan õpilasi, kes on liiga heatahtlikud
(J'embête les élèves trop gentils)
11. Ma leian oma koolis sõpru
(Je me fais des amis dans cette école)
12. Ma kaitsen neid keda kiusatakse
(Je défends les élèves qui sont souvent embêtés)
13. Ma lärman, lollitan ja teen end klassis nähtavaks
(Je fais du bruit, le clown et me fais remarquer en classe)
14. Ma tunnen, et ma ei saa teisi õpilasi usaldada
(Je sens que je ne peux pas faire confiance aux autres élèves)
15. Teised kiusavad mind
(Je suis embêté.e par les autres)
16. Ma kuulun gruppi, kes teisi kiusab
(Je fais partie d'un groupe qui embête les autres)
17. Mulle meeldib, et teised mind kardavad
(J'aime que les autres aient peur de moi)
18. Teised lükata mind mõnitama mind
(
Les autres me rejettent ou se moquent de moi)
19. Ma osalen kaklustes
(Je participe aux bagarres)
20. Mulle meeldib teistele näidata, et ma olen juht
(J'aime montrer aux autres que je suis le chef)
21. Ma jagan oma asju teistega
(Je partage mes affaires avec les autres)
22. Mulle meeldib teisi aidata
(J'aime aider les autres)
Kas üks või mitu õpilast on sind kiusanud:
(As-tu été embêté.e par un ou plusieurs élèves)
Mind ei kiusata kunagi (Je ne me fais jamais embêter)Iga päev või peaaegu (Tous les jours ou presque)Üks või kaks korda nädalas (Une ou deux fois par semaine)Üks või kaks korda kuus (Une ou deux fois par mois)Üks või kaks korda aastas (Une ou deux fois par an)
Mind ei kiusata kunagi (Je ne me fais jamais embêter)Iga päev või peaaegu (Tous les jours ou presque)Üks või kaks korda nädalas (Une ou deux fois par semaine)Üks või kaks korda kuus (Une ou deux fois par mois)Üks või kaks korda aastas (Une ou deux fois par an)
23. Sellel õppeaastal (Cette année scolaire)
24. Eelmisel aastal (L'année dernière)
25. Mõned aastad varem (Quelques années plus tôt)
26. Kui sind on juba kiusatud, mida tundsid kõige rohkem:
Si tu as déjà été embêté(e), qu'as-tu ressenti le plus ?
27. Muu: (Kui sind on juba kiusatud, mida tundsid kõige rohkem) (Autres ressentis)
28. Kui sind kiusati, siis pidi see sulle haiget tegema. Kui kaua aega sa selle peale mõtlesid:
Si tu as été embêté(e), cela a du te blesser. Combien de temps y as-tu pensé ?
29. Mida teevad üldiselt täiskasvanud, kui nad näevad pealt sellist tüüpi situatsioone:
Généralement, que font les adultes quand ils/elles assistent à ce genre de situations ?
30. Kus need situatsioonid aset leiavad:
Où se passent ces situations désagréables ?
32. Kes kiusab tavaliselt õpilasi: (Qui embête généralement les élèves ?)
Kolm valikut-kirjuta numbrid 1,2 ja 3 karistuse ranguse järjekorras (Classe les trois premiers)
31. Muu (Kus need situatsioonid aset leiavad)
Autres lieux ou peuvent se passer les situations désagréables
33. kommentaar (Kes kiusab tavaliselt õpilasi)
Commentaires (Qui embête généralement les élèves)
34. Kui sind kiusati, kas sa teadsid sel momendil, kuidas seda peatada
Si tu as été embêté(e), savais-tu, à ce moment là, comment l'arrêter ?
35. Muu (Kui sind kiusati, kas sa teadsid sel momendil, kuidas seda peatada)
Autre (Si tu as été embêté.e, savais-tu comment l'arrêter)
36. Kas sa oskad öelda, mida peaks tegema, et peatada neid, kes teisi kiusavad:
Peux-tu dire ce qu'il faudrait faire pour arrêter ceux qui embêtent les autres ?
37. Mida võiksid SINA teha, et peatada neid, kes teisi õpilasi kiusavad:
Que pourrais-tu faire, TOI, pour arrêter ceux qui embêtent d'autres élèves ?
38. Mida võivad teha õpetajad (või teised mitte-õpetajatest täiskasvanud), et peatada vägivalda või muid halbu tegevusi koolis:
Que peuvent faire les adultes de cette école pour arrêter les violences ou autres mauvaises actions ?
39. Mis takistab sind aitamast õpilast, keda kiusatakse:
Qu'est ce qui t'empêche d'aider un élève qui se fait embêter ?
40. Muu (Mis takistab sind aitamast õpilast, keda kiusatakse)
(Autre: Qu'est ce qui t'empêche d'aider un élève qui se fait embêter)
41. Kui sind koolis kiusataks, kellele sa sellest räägiksid:
Viis valikut: sisestage numbrid 1, 2, 3, 4 ja 5 valitud järjekorras
Si tu te faisais embêter dans l'école, à qui en parlerais-tu ?
42. Muu : Kui sind koolis kiusataks, kellele sa sellest räägiksid
Autre : A quelle autre personne en parler ?
43. Kui sa juba rääkisid sellest kellelegi, kas sellest oli sulle abi:
Si tu en as déjà parlé à quelqu'un, est-ce que cela t'a aidé(e) ?
44. kommentaar (Aide apportée par la discussion)
45. Miks mõned õpilased, keda kiusatakse, ei palu sinu arvates abi
A ton avis, pourquoi certains élèves qui se font embêter ne demandent pas d'aide ?
46. Muu (Miks mõned õpilased, keda kiusatakse, ei palu sinu arvates abi)
(Autres raisons pour lesquelles certains élèves ne demandent pas d'aide ?)
47. Kui sind kiusati, kas sa puudusid tundidest:
Si tu as été embêté(e), as-tu manqué les cours ?
48. Muu : Kui sind kiusati, kas sa puudusid tundidest:
(Autre réponse sur les cours séchés, ou pas...)
49. Peale seda kui sind kiusati ja sa ei olnud tunnis, siis kas sinu eest igapäevaselt hoolitsevad täiskasvanud olid toimuvast teadlikud:
Après que l'on t'aie embêté(e), si tu n'as pas été en cours, les adultes qui s'occupent de toi au quotidien étaient-ils au courant?
Alates kooli algusest septembris:
Mitte kunagi (Jamais)Vahel harva (Peu souvent)Tihti (Souvent)Väga tihti (Très souvent)
Mitte kunagi (Jamais)Vahel harva (Peu souvent)Tihti (Souvent)Väga tihti (Très souvent)
50. Ma tunnen end oma koolis hästi
(Je me sens bien dans cette école)
51. Ma ei maga hästi
(Je dors mal)
52. Ma ärkan öösiti
(Je me réveille la nuit)
53. Mul on õudusunenäod
(Je fais des cauchemars)
54. Ma tunnen, et olen stressis
(Je me sens stressé.e)
55. Mu pea valutab
(J'ai mal à la tête)
56. Mu kõht valutab
(J'ai mal au ventre)
57. Mul on tahtmine oksendada
(J'ai envie de vomir)
58. Mul on hirm tuleviku ees
(J'ai peur de l'avenir)
59. Ma mõtlen tihemini kurbadele asjadele
(Je pense à des choses tristes)
60. Mul esineb vihahoogusid ja ma lõhun asju
(Je suis en colère et j'ai envie de casser des choses)
Alates kooli algusest septembris:
Mitte kunagi (Jamais)Vahel harva (Peu souvent)Tihti (Souvent)Väga tihti (Très souvent)
Mitte kunagi (Jamais)Vahel harva (Peu souvent)Tihti (Souvent)Väga tihti (Très souvent)
61. On mul raskusi keskendumisega
(J'ai du mal à me concentrer)
62. Tunnen end tühise või kasutuna
(Je me sens nul.le ou inutile)
63. Ei ole mul soovi midagi teha
(Je n'ai envie de rien faire)
64. On mul probleeme käitumisega
(J'ai des problèmes de comportement )
65. Sooviksin pageda kõige eest, põgeneda
(J'aimerais m'échapper de tout, fuir)
Kuidas hindad õhkkonda:
Väga halb (Très mauvaise)Halb (Mauvaise)Pigem hea (Plutôt bonne)Väga hea (Très bonne)
Väga halb (Très mauvaise)Halb (Mauvaise)Pigem hea (Plutôt bonne)Väga hea (Très bonne)
66. Kooli ümbritsevas linnaosas
(Du quartier autour de ton école)
67. Koolis üldiselt
(De l'école en général)
68. Pauside (vahetundide) ajal
(Pendant les pauses: récréations...)
69. Sportlike tegevuste vältel (tunnid või klubi)
(Durant les activités sportives: cours ou club)
70. Õpilaste vahel üldiselt
(Entre les élèves en général)
71. Tüdrukute ja poiste vahel
(Entre filles et garçons)
72. Kooli õpetajatega suheldes
(Avec les enseignants de l'école)
73. Teiste koolis olevate täiskasvanutega suheldes
(Avec les autres adultes de l'école)
Kui sa oled õpilaskodus elav õpilane või sööd koolis lõunat:
Väga halb (Très mauvaise)Mauvaise (Halb)Plutôt bonne (Pigem hea)Väga hea (Très bonne)Mitte minu jaoks (Ne me concerne pas)
Väga halb (Très mauvaise)Mauvaise (Halb)Plutôt bonne (Pigem hea)Väga hea (Très bonne)Mitte minu jaoks (Ne me concerne pas)
74. Kuidas hindad toitu
(Comment trouves-tu la nourriture)
75. Kuidas hindad toidukordade ajal valitsevat õhkkonda
(Comment trouves-tu l'ambiance des repas)
76. Kuidas hindad õpilaskodu õhkkonda
(Comment trouves-tu l'ambiance de l'internat)
77. Kuidas oled rahul õpilaskodu puhtusega ?
(Comment trouves-tu la propreté de l'internat)
78. Kuidas oled Rahul õpilaskodu ruumidega ?
(Comment trouves-tu les locaux de l'internat)
79. Kuidas hindad transpordis valitsevat õhkkonda
(Comment trouves-tu l'ambiance des transports)
80. Küsimused reeglite austamise kohta (Questions relatives au respect des règles)

Kas sind on karistatud alates kooliaasta algusest: (As-tu été puni.e ou sanctionné.e depuis le début d'année ?)
81. Kes sind karistas: (Qui puni ou sanctionne le plus dans cette école)

Kolm valikut-kirjuta numbrid 1,2 ja 3 karistuse ranguse järjekorras
(Trois choix, mettre 1, 2 et trois pour ceux qui sanctionnent le plus)
82. Muu : Kes sind karistas
Autre personne ayant sanctionné (pour des raisons scolaires ou liées à l'école uniquement)
83. Milliseid sanktsioone või karistusi kasutatakse sinu koolis
Quels types de sanctions, ou de punitions, utilisées dans cette école te dérangent le plus ?

(Margi 5, mida sa kõige rohkem kardad) (classe les 5 que tu crains le plus)
84. Kas sa leiad, et sanktsioonid või karistused on õiglased:
Penses-tu que les sanctions, ou les punitions, sont justes ?
Milleks on sinu arvates kooli vaja (Vasta nii siiralt kui võimalik):
Les rôles de l'école (Répondre aussi sincèrement que possible)
85. Tema esmane roll
(Premier rôle)
86. Tema teisene roll
(Deuxième rôle)
87. Tema kolmandane roll
(Troisième rôle)
88. Millises kohas sinu koolis tunned sa end kõige paremini (tundide või nende välisel ajal)
Dans quel lieu de cette école te sens-tu le mieux ? (pendant ou en dehors des cours)
89. Millises kohas sinu koolis tunned sa end kõige halvemini
Dans quel lieu de cette école te sens-tu le moins bien ?
Oled sa oma silmaga näinud järgmisi nähtusi:
(Avez-vous déjà vu, vous-même)

Rassism
on arusaam, et eksisteerib erinevaid inimrasse, kellest mõned on teistest paremad. See viib vaenulikkuseni, inimeste tõrjumiseni nende päritoluriigi, nahavärvi või religiooni tõttu.
Seksism
on arusaam, et mehed ja naised ei peaks omama samu hoiakuid, rolle ja huvisid. Näiteks, võib sel juhul arvata, et tüdrukud on poistega võrreldes vähem võimekad, või et poisid on rumalamad kui tüdrukud.

Väljapressimin
e on hirmutamine, ähvardused, šantaaž ja vägivald selleks, et saada raha, esemeid või teenuseid (näiteks, sundida kedagi tegema kellegi kodutöid).
H
omofoobia on vaenulik hoiak homoseksuaalide, geide, lesbide, biseksuaalide või transseksuaalide suhtes.
Küberkiusamin
e on ahistamine Interneti või telefoni teel, et häirida, ähvardada, solvata, kuulujutte või fotosid levitada jne.
Mitte kunagi (Jamais)Vahel harva (Peu souvent)Regulaarselt (Régulièrement)Pidevalt (Toujours)
Mitte kunagi (Jamais)Vahel harva (Peu souvent)Regulaarselt (Régulièrement)Pidevalt (Toujours)
90. Solvamine (Des insultes)
91. Seksism (Du sexisme)
92. Rassism (Du racisme)
93. Homofoobia (De l'homophobie)
94. Väljapressimine (Du racket)
95. Löömine (Des coups)
96. Varastamine (Du vol)
97. Ahistamine (Du harcèlement)
98. Ähvardamine (Des menaces)
99. Ohtlikud mängud (Des jeux dangereux)
100. Küberkiusamine (Du cyber-harcèlement)
Kui teie koolis esineb koolivägivald, palun tooge näiteid
101. Esimene näide (Premier exemple)
102. Teine näide (Deuxième exemple)
103. Kolmas näide (Troisième exemple)
104. Kui sul on Facebooki, MSN-i, vmt konto, kas sa logid end koolis olles sisse hetkel, mil see on keelatud:
(keegi sinu koolist ei loe sinu vastuseid)
Si tu as un compte Facebook, MSN...., t'y connectes-tu dans cette école lorsque c'est interdit ? (rappelons que personnes de l'établissement ne lira tes réponses)
Sinu soovitused kooli kohta
105. Kuidas muuta sinu kool atraktiivsemaks
Comment rendre cette école plus motivante ?
106. Kuidas aidata raskustes õpilasi
Comment aider les élèves en difficulté ?
107. Kuidas võidelda vägivalla vastu
Comment lutter contre la violence ?
108. Kuidas parandada elukvaliteeti sinu koolis
Comment améliorer la qualité de vie dans cette école ?
109. Kuidas omada paremaid suhteid õpetajatega
Comment avoir de meilleures relations avec les profs ?
110. Mida peaks muutma õpetajate juures
Qu'est-ce qu'il faudrait changer chez les profs ?
111. Mida peaks muutma muu personali juures
Qu'est-ce qu'il faudrait changer chez les autres personnels ?
112. Mida arvad sinu kooli hoonetest
Comment trouves-tu les bâtiments de cette école
113. Mida eelistad teha vabal ajal: (Vali 3 eelistust)
Durant ton temps libre, que préfères-tu faire ? (classe les trois activités que tu préfères)
114. Kui palju aega kulub sul üldiselt kodutööde tegemiseks:
En dehors de l'école, combien de temps passes-tu à faire tes devoirs en général ?
Sel kooliaastal (cette année scolaire)
Ei, üldse mitte (Non, pas du tout)Ei, mitte otseselt (Non, pas vraiment)Jah, veidi (Oui, un peu)Jah, täpselt nii (Oui, tout à fait)
Ei, üldse mitte (Non, pas du tout)Ei, mitte otseselt (Non, pas vraiment)Jah, veidi (Oui, un peu)Jah, täpselt nii (Oui, tout à fait)
115. On mul head hinded
(J'ai des bonnes notes)
116. Usun ma oma oskustesse
(Je me sens capable de réussir)
117. Viin ma edukalt lõpuni selle, mida alustan
(Je réussi tout ce que je fais)
118. On mul ebaõnnestumisi teatud õppeainetes
(J'ai des échecs dans certaines matières)
119. On mul paremad hinded kui teistel
(J'ai des meilleures notes que les autres)
120. Tunnen ma end koolis vabalt
(Je me sens à l'aise à l'école)
121. Olen ma rahul sellega, mis minuga juhtub
(Je suis content de ce qui m'arrive)
122. Kuulatakse mind, kui ma midagi ütlen
(On m'écoute lorsque je dis quelque chose)
123. Tahan ma koolis edukas olla
(Je suis encouragé pour réussir à l'école)
124. Arvavad minu lähedased, et ma õpin hästi
(Mon entourage pense que je travaille bien)
125. Olen ma edukam väljaspool kooli
(Je réussi mieux quand je ne suis pas à l'école)
Kas see on juba sinuga juhtunud selles koolis:
(Est-ce que cela t'es arrivé à l'INTERIEUR de cette école)
Mitte kunagi (Jamais)Vahel (Occasionnellement)Tihti (Souvent)
Mitte kunagi (Jamais)Vahel (Occasionnellement)Tihti (Souvent)
126. Sind solvatakse
(Te faire insulter)
127. Sind ähvardatakse lüüa
(Menacé.e de te frapper)
128. Ähvardatakse hävitada midagi, mis kuulub sulle
(Menacé.e de détruire ce qui t'appartient)
129. Sa pead taluma soovimatuid puudutusi
(Subir des attouchements que tu ne voulais pas)
130. Sind lüüakse: kõrvakiilud, rusikalöögid, jalalöögid
(Te faire frapper: gifles, coups de poing, de pied)
131. Sind lükatakse vägivaldselt
(Te faire pousser violemment)
132. Sind sunnitakse tegema midagi, mis on keelatud: vargus, jms
(Te faire payer pour faire des choses interdites: vol...)
133. Sinult varastatakse
(Te faire voler)
134. Sulle pakutakse võimalust osaleda ohtlikes mängudes
(Te proposer de participer à des jeux dangereux)
135. Sinult pressitakse välja: raha, koduseid töid, jms
(Te faire racketter: argent, devoirs...)
Sama küsimus, kuid selle kohta, mis on sinuga juba juhtunud väljaspool kooli.
(Même question mais à l'EXTERIEUR de l'école)

Mitte kunagi (Jamais)Vahel (Occasionnellement)Tihti (Souvent)
Mitte kunagi (Jamais)Vahel (Occasionnellement)Tihti (Souvent)
136. Sind solvatakse
(Te faire insulter)
137. Sind ähvardatakse lüüa
(Menacé.e de te frapper)
138. Ähvardatakse hävitada midagi, mis kuulub sulle
(Menacé.e de détruire ce qui t'appartient)
139. Sa pead taluma soovimatuid puudutusi
(Subir des attouchements que tu ne voulais pas)
140. Sind lüüakse: kõrvakiilud, rusikalöögid, jalalöögid
(Te faire frapper: gifles, coups de poing, de pied)
141. Sind lükatakse vägivaldselt
(Te faire pousser violemment)
142. Sind sunnitakse tegema midagi, mis on keelatud: vargus, jms
(Te faire payer pour faire des choses interdites: vol...)
143. Sinult varastatakse
(Te faire voler)
144. Sulle pakutakse võimalust osaleda ohtlikes mängudes
(Te proposer de participer à des jeux dangereux)
145. Sinult pressitakse välja: raha, koduseid töid, jms
(Te faire racketter: argent, devoirs...)
Lõpuks, minu arvamus enda kohta
(Finalement, en ce qui me concerne, je pense que:
Ei ole üldse nõus (Pas du tout d'accord)Ei ole eriti nõus (Pas trop d'accord)Pigem nõus (Plutôt d'accord)Täiesti nõus (Tout à fait d'accord)
Ei ole üldse nõus (Pas du tout d'accord)Ei ole eriti nõus (Pas trop d'accord)Pigem nõus (Plutôt d'accord)Täiesti nõus (Tout à fait d'accord)
146. Ma olen väärtuslik, ma olen väärt vähemalt sama palju kui teised
(Je suis quelqu'un de valable, je vaux autant que les autres)
147. Mul on huvitavaid omadusi
(Je possède des qualités intéressantes)
148. Mulle tundub, et ma olen läbi kukkunud
(J'ai l'impression que je suis un.e raté.e)
149. Ma olen võimeline tegema asju sama hästi kui teised mu eakaaslased
(Je suis capable de faire aussi bien que ceux de mon âge)
150. Mul on vähe põhjust enda üle uhke olla
(J'ai peu de raisons d'être fier.ère de moi)
151. Mul on enda suhtes positiivne hoiak
(J'ai une attitude positive envers moi-même)
152. Üldiselt olen endaga rahul
(Dans l'ensemble, je suis satisfait.e de moi)
153. Mul on raskusi leppida endaga sellisena nagu ma olen
(J'ai de la difficulté à m'accepter comme je suis)
154. Vahel tunnen ma end tõeliselt ebavajalikuna
(Parfois je me sens vraiment inutile)
155. Vahel mõtlen, et ma ei ole milleski hea
(Il m'arrive de penser que je suis bon.ne à rien)
Mõnikord teevad noored asju, mis pole päriselt korrektsed või legaalsed
Nimeta, mis iseloomustab sinu käitumist viimase 6 kuu jooksul. Arvesta, et sinu vastused on täiesti anonüümsed

(Il arrive que certains jeunes fassent des choses pas tout à fait correctes ou légitimes. Durant les six derniers mois... anaonymat).
mitte kunagisagelimitte sageliväga harva
mitte kunagisagelimitte sageliväga harva
156. Ma olin hilja öösel väljas hoolimata oma vanemate keelust
(Je suis resté.e dehors tard la nuit malgré les interdictions)
157. Ma alustasin kaklusi (J'ai commencé des bagarres)
158. Ma ähvardasin kedagi (J'ai menacé quelqu'un)
159. Ma tegin vabatahtlikult kellelegi haiget (J'ai volontairement fait mal à quelqu'un)
160. Ma tegin vabatahtlikult loomadele haiget (J'ai volontairement fait mal à des animaux)
161. Ma varastasin kelleltki tema juuresolekul (J'ai volé en affrontant la personne)
162. Ma varastasin kelleltki tema juuresolekuta (J'ai volé sans affronter la personne)
163. Ma sundisin kedagi midagi tegema (J'ai forcé quelqu'un à faire quelque chose)
164. Ma lõhkusin vabatahtlikult asju, jne (J'ai vandalisé: cassé volontairement, des objets)
165. Ma valetasin, et kohustustest kõrvale hoida (J'ai menti pour échapper à des obligations)
166. Ma valetasin, et asju saada (J'ai menti pour obtenir des choses)
167. Ma puudusin koolist põhjuseta (J'ai séché l'école)
168. Mis on sinu jaoks sinu koolis kõige olulisem: (Qu'est-ce qui est le plus important pour toi dans cette école ?)
Kolm kõige tahtsamat (classe les 3 plus importants)
169. Kas sa arvad, et sa teed kõik, mis on sinu võimuses, et õpingutes edukas olla:
(Est-ce que tu penses que tu fais tout ce que tu peux pour réussir tes études ?)
170. Miks mitte teha õnnestub? (Pour quelle raison ne fais-tu pas tout ce que tu peux pour réussir ?)
171. Õnnitleme! Mida teha, et olla edukas? (Génial... tu fais tout ce que tu peux pour réussir, peux-tu nous en dire plus ?)
172. Koduseid töid teha on sinu jaoks: (Faire le travail à la maison, pour toi, c'est :)
173. FKoduseid töid teha on sinu jaoks: (Faire le travail à la maison, pour toi, c'est :)
174. Koduseid töid teha on sinu jaoks: (Faire le travail à la maison, pour toi, c'est :)
175. Kas sind aidatakse kodus kooliülesannete tegemisel: (As-tu de l'aide pour faire ton travail scolaire à la maison ?)
176. kommentaar: Kas sind aidatakse kodus kooliülesannete tegemisel
(Commentaires sur les devoirs à la maison)
177. Kas sa saad lisaabi: (Bénéficies-tu d'aide.s particulière.s ?)
178. Muu: Kas sa saad lisaabi: (Autres aides particulières)
179. Isegi kui sul ei ole selles koolis kõiki neid ained, palun järjesta need oma eelistustele vastavalt (esimeseks see, mida eelistad):
Même si tu n'as pas toutes ces matières dans cette école, peux-tu les classer dans l'ordre de tes préférences (celle que tu préfères en premier)
180. Millised ootused peaksid õpilastel olema klassijuhatajale: (Qu'est-ce que les élèves devraient attendre d'un professeur principal ?)
181. Millised ootused peaksid õpilastel olema klassivanemale: (Qu'est-ce que les élèves devraient attendre d'un délégué de la classe ?)
182. Mida peaks muutma sinu kooli töökorralduses: (Que faudrait-il changer dans le fonctionnement de cette école ?)
183. Kas sa oled juba märganud midagi vastuvõetamatut mõne täiskasvanu käitumises sinu koolis? Kui jah, palun selgita olukorda.
(As-tu déja constaté quelque chose d'inadmissible de la part d'un adulte de cette école ? Si oui, peux-tu expliquer la situation ?)
Õpilaste ja õpetajate vahelised suhted...
(Les relations avec les enseignants)
Pole nõusPigem mitte nõusPigem nõusTäiesti nõus
Pole nõusPigem mitte nõusPigem nõusTäiesti nõus
184. Ma saan enamuse oma õpetajatega hästi läbi
(Je m'entends bien avec la plupart de mes professeurs)
185. Enamus minu õpetajaid huvitub minu heaolust
(La plupart de mes professeurs s'intéressent à mon bien-être)
186. Enamus minu õpetajaid kuulab huviga, mida mul on öelda
(La plupart sont réellement à l'écoute)
187. Kui mul on vaja lisaabi, siis minu õpetajad aitavad mind
(Si j'ai besoin d'aide supplémentaire, ils me l'apporteront)
188. Enamus minu õpetajaid kohtlevad mind korrektselt
(La plupart me traitent correctement)
189. Enamik minu õpetajatest räägib minuga korrektselt
(La plupart de mes enseignants me parlent correctement)
190. Enamik minu õpetajatest on minuga õiged
(La plupart de mes enseignants sont justes avec moi)
191. Enamik minu õpetustest austab mind
(La plupart de mes enseignants me respectent)
Õpilaste ja tugipersonali (psühholoog, eripedagoog, sotsiaalpedagoog) vahelised suhted
(Personnels non-enseignants, psychologue, CPE...)
Pole nõus (Pas du tout d'accord)pigem mitte nõus (Pas trop d'accord)pigem nõus (Plutôt d'accord)täiesti nõus (Tout à fait d'accord)
Pole nõus (Pas du tout d'accord)pigem mitte nõus (Pas trop d'accord)pigem nõus (Plutôt d'accord)täiesti nõus (Tout à fait d'accord)
192. Ma saan hästi läbi enamusega neist
(Je m'entends bien avec la plupart d'entre eux)
193. Enamus neist huvitub minu heaolust
(La plupart s'intéressent à mon bien-être)
194. Enamus neist kuulab huviga, mida mul on öelda
(La plupart sont réellement à l'écoute de ce que j'ai à dire)
195. Kui mul on vaja lisaabi, siis nad aitavad mind
(Si j'ai besoin d'aide supplémentaire, ils me l'apporteront)
196. Enamus neist kohtleb mind korrektselt
(La plupart me traitent correctement)
197. Nad ei tee muud, kui karistavad
(Ils/elles ne font que punir)
Mis võib minuga juhtuda (Ce qui peut m'arriver)
Kes ?Kui sageli
Minuga ei räägita
Õpilased (Des élèves)Õpetajad (Des enseignants)Muud täiskasvanutele (D'autres adultes)
Mitte kunagi (Jamais)Harva (Pas souvent)Tihti (Souvent)Väga tihti (Très souvent)
 
Mind ei kohelda õiglaselt
Õpilased (Des élèves)Õpetajad (Des enseignants)Muud täiskasvanutele (D'autres adultes)
Mitte kunagi (Jamais)Harva (Pas souvent)Tihti (Souvent)Väga tihti (Très souvent)
 
Mind ei kuulata päriselt
Õpilased (Des élèves)Õpetajad (Des enseignants)Muud täiskasvanutele (D'autres adultes)
Mitte kunagi (Jamais)Harva (Pas souvent)Tihti (Souvent)Väga tihti (Très souvent)
 
Mind ei austata
Õpilased (Des élèves)Õpetajad (Des enseignants)Muud täiskasvanutele (D'autres adultes)
Mitte kunagi (Jamais)Harva (Pas souvent)Tihti (Souvent)Väga tihti (Très souvent)
 
Ta ei ole minu vast hea
Õpilased (Des élèves)Õpetajad (Des enseignants)Muud täiskasvanutele (D'autres adultes)
Mitte kunagi (Jamais)Harva (Pas souvent)Tihti (Souvent)Väga tihti (Très souvent)
 
Ma kardan teda
Õpilased (Des élèves)Õpetajad (Des enseignants)Muud täiskasvanutele (D'autres adultes)
Mitte kunagi (Jamais)Harva (Pas souvent)Tihti (Souvent)Väga tihti (Très souvent)
 
210. Kas sa arvad, et klassis valitsev õhkkond: (Penses-tu que l'ambiance de la classe :)
211. Miks klassi atmosfäär halveneb?
(Peux-tu nous dire pourquoi l'évolution de l'ambiance de ta classe se dégrade)
212. Miks on atmosfäär parem?
(Peux-tu nous dire grace à quoi l'évolution de l'ambiance de ta classe s'améliore)
Kui sa seda soovid ja sa tunned selleks vajadust, võid suhelda selle valdkonna spetsialistidega. Me jagame sinuga kontakte allpool. Ei tasu kõhelda, suhtlemine on väga tähtis. Kui sul on vaja, et sinuga ühendust võetaks, võid anda meile teada anonüümse viisi, et sulle helistaksime või kirjutaksime. Me ei palu sul enda isikut avaldada. Sinu võimalikke soove ei loe ega kuule keegi peale kompetentsete isikute.

Sa ei pea täitma järgmisi väljasid, välja arvatud juhul kui soovid, et sinuga anonüümselt kontakteerutakse.

Lisainformatsioon ja abi:
Võta ühendust uuringu korraldajate rühmaga: aide@asmp-fpe.eu või aide@recherche-scolaire.fr
(Konfidentsiaalne ja anonüümne, sa avaldad oma nime vaid siis, kui seda soovid)
Uuringu korraldajad, kooliarstid, psühholoogid või sotsiaaltöötajad võivad vastata sinu küsimustele ja nõustada sind e-maili teel või sulle helistada, kui sa kirjutad oma telefoninumbri.

Aitäh sulle väärtusliku koostöö eest !
213. Nimi või pseudonüüm:
Pseudonyme (ou ton vrai nom)
214. Telefoninumber
(Numéro de téléphone)
:
215. E-maili aadress
(Adresse e-mail)
: